Předmět měsíce

prosinec 2014
Fotografické album z uprchlického tábora v Německém Brodu

Více informací
ŽMP

Testovací verze webové prezentace

17. 12. 2014

Vstoupili jste do testovací verze nových webových stránek Židovského muzea v Praze. Prosíme, přejděte na www.jewishmuseum.cz

Informační a rezervační centrum

Centrálním kontaktním místem pro návštěvníky Židovského muzea v Praze je nové Informační a rezervační centrum , které bylo otevřeno v únoru 2014

Více informací

Historie

Židovské muzeum v Praze patří k nejstarším evropským židovským muzeím, bylo založeno v roce 1906. U jeho zrodu stáli historik a hebraista Salomon Hugo Lieben a představitel českožidovského hnutí, magistrátní rada August Stein. Základem jeho sbírky se staly předměty ze synagog a modliteben, jež zanikly v důsledku asanace pražského židovského ghetta.

Více informací
17. 12. 2014 /

Testovací verze webové prezentace

Vstoupili jste do testovací verze nových webových stránek Židovského muz... Více informací

14. 10. 2014 /

Důležité - upozornění na uzavření části depozitáře sbírky vizuálního umění

Židovské muzeum v Praze od 15. 9. 2014 přibližně na dobu 6 měsíců z důvo... Více informací

9. 10. 2014

Uzavření archivu

Z důvodu rekonstrukce archivního depozitáře (budování hasicího zařízení) bude archiv Židovského muzea v Praze od 1. 10. 2014 do počátku roku 2015 pro veřejnost uzavřen. Datum znovuotevření archivu bude upřesněno v závislosti na průběhu prací. Stavební zásah si vyžádá úplné vyklizení depozitáře. Nebude proto možné vyřizovat ani badatelské dotazy. Prosíme odbornou veřejnost o pochopení.

1 2 3 | | Poslední » 

<
>
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
11
 
 
12
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
27
 
28
 
29
 
30
 
31
1
2
3
4
[design/2013/ticket-and-audioguide.png]

Partneři

Židovská obec v Praze Federace židovských obcí v ČR Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (European Holocaust Research Infrstructure) Trip Advisor